Strona główna > Elementy systemów > Urządzenia sieciowe
Urządzenia sieciowe
Dynamiczny rozwój Internetu spowodował, że wraz z pojawianiem się nowych możliwości, pojawiają się również coraz większe nadużycia i zagrożenia, a przyłączenie się do sieci Internet bez jakiegokolwiek zabezpieczenia jest ruchem co najmniej nierozważnym. Rozwiązanie bezpieczeństwa powinno polegać na zabezpieczeniu pojedynczych punktów oraz całych systemów sieciowych, ze wskazaniem na budowę styków internetowych.Zainstalowanie odpowiedniego routera multimedialnego z zaporą jest pierwszym ważnym elementem sieci.Następne to NAS(ang. Network Attached Storage) w roli biblioteki, PC MediaCenter , multimedialne odtwarzacze sieciowe oraz kamery IP do monitoringu i video łączności.
Dzięki takiemu rozwiązaniu można łatwo skonfigurować dostęp do danych znajdujących się w jednym miejscu z różnych punktów sieci. Zaletą NAS jest możliwość jego stosowania w heterogenicznych sieciach opartych na różnych rozwiązaniach klienckich, przez co dane są osiągalne bez względu na rodzaj zainstalowanego systemu operacyjnego.Dysk sieciowy w połączeniu z multimedialnym odtwarzaczem z dostępem do Internetu pozwala na łatwą konfigurację domowego centrum rozrywki, dane ze wszystkich komputerów połączonych w sieć, można archiwizować, przechowywać w jednym miejscu i odtwarzać z dowolnego miejsca w domu, także na telewizorze, dostępne w sieci multimedialnej.

Galeria